Publicatie

Intensieve bemoeienis door Raad van Toezicht van Stichting Solace Zorg niet onrechtmatig bij overnameproces

SMARTNEWZ - Voormalig advocaat van inmiddels gefailleerde vennootschap vordert van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) van deze vennootschap schadevergoeding. De RvT heeft volgens eiseres ten onrechte niet meegewerkt aan overname door een derde partij. De rechtbank overweegt dat het betoog van eiseres dat een RvT de scheiding tussen bestuur en toezicht dient te respecteren op zich juist is. In situaties die niet de dagelijkse gang van zaken betreffen maar, zoals hier, het voorbereiden van een overname, zal echter de bemoeienis door de RvT intensiever zijn. Dit betekent niet dat de RvT namens Solace kan gaan onderhandelen in plaats van het bestuur, maar kan wel inhouden dat de RvT vanwege de grote belangen en risico’s die bij een overnameproces spelen ter zake intensief toezicht kan en moet uitoefenen. Inherent daaraan is dat de RvT kan weigeren het bestuur mandaat te verlenen voor handelingen die Solace volgens de RvT zouden kunnen benadelen. De vordering wordt afgewezen.

Datum
06-01-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht