Publicatie

Is de pluraliteit uitgebroken?

JUTD - Iedere schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, kan bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement worden verklaard. Krachtens vaste rechtspraak is pluraliteit van schuldeisers hierbij een vereiste. Recentelijk is de Hoge Raad gevraagd om van 'het pluraliteitsvereiste' terug te komen, althans dit vereiste te nuanceren. In dit artikel lees je waarom de Hoge Raad het pluraliteitsvereiste echter handhaaft.

Datum
28-04-2017
Advocaat
Kitslaar, Mr A.C.M.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht