Publicatie

Kader forensisch accountant bij integriteitsonderzoek

TIJDSCHRIFT VOOR JAARREKENINGENRECHT - In de tuchtrechtspraak is tot op heden nog niet één heldere lijn te ontwaren als het gaat om forensische onderzoeken en de tuchtrechtelijke bepalingen waaraan een forensisch accountant daarbij gebonden is. Medio 2013 liet de voorzitter van de Accountantskamer zich hierover desgevraagd al ontvallen dat het tijd wordt voor ‘hard and fast rules’ voor forensisch accountants. De huidige Praktijkhandreiking voor persoonsgericht onderzoek , doorgaans van toepassing op forensische onderzoeken, zou ‘te wollig’ zijn.

Datum
18-06-2015
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht