Publicatie

Kunnen gevaarlijke afvalstoffen het afvalstempel verliezen?

RECYCLING MAGAZINE - In mijn bijdragen aan dit blad heb ik meermalen aandacht besteed aan het Europese afvalstoffenrecht, meer in het bijzonder aan de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). De ‘nieuwe‘ KRA (richtlijn 2008/98/EG) bevat in artikel 6 een regeling voor de einde-afval-fase (end of waste). Artikel 6 van de KRA moet antwoord geven op de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden afvalstoffen hun afvalkarakter verliezen. In Finland probeerden ze hier antwoord op te krijgen in de volgende praktijksituatie.

Datum
20-06-2013
Advocaat
Eijk, Mr drs W.J.W. van
Branche
Afval & Recycling
Vakgebied
Vastgoed
Download publicatie

 

Terug naar overzicht