Publicatie

Motiveringsplicht civiele rechter bij afwijking van oordeel tuchtrechter

TIJDSCHRIFT JAARREKENINGENRECHT - Doorgaans worden in deze rubriek tuchtrechtelijke uitspraken besproken. Ditmaal wordt stilgestaan bij het arrest van de Hoge Raad van 22 september 2017 omdat daarin juist wordt ingegaan op de verhouding tussen het tuchtrecht en het civiele recht. Hoewel de Hoge Raad zich hierover al eerder heeft uitgelaten, wordt uit dit arrest duidelijk op welke wijze een tuchtrechtelijke uitspraak zijn doorwerking heeft in het civiele recht.

Datum
05-12-2017
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht