Publicatie

Bewijsopdracht Rabobank faalt, bestuurder in privé niet gebonden aan financieringsovereenkomst

SMARTNEWZ - Bij tussenarrest is de Rabobank toegelaten feiten en omstandigheden te bewijzen die de conclusie rechtvaardigen dat zij met appellant in de financieringsovereenkomst is overeengekomen dat hij als mede-rekeninghouder jegens de Rabobank hoofdelijk aansprakelijk is voor het verschuldigde krediet in rekening-courant.

Datum
08-03-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht