Publicatie

Noch onrechtmatige selectieve betaling noch betalingsonwil nu het scenario van betalingsonmacht niet is uitgesloten

SMARTNEWZ - In hoger beroep stelt appellant dat geïntimeerden uit betalingsonwil niet betaald hebben. Appellant heeft werkzaamheden verricht voor SpotDog waarvan geïntimeerden bestuurders waren. SpotDog betaalde niet waardoor het geschil door de kantonrechter is beslecht. De kantonrechter oordeelde dat SpotDog diende te betalen. Vervolgens hebben appellant en SpotDog een betalingsregeling getroffen. Voordat er betaald werd, is SpotDog failliet gegaan. Appellant verwijt de bestuurders van SpotDog (geïntimeerden) dat zij onrechtmatig hebben gehandeld door uit betalingsonwil de vordering niet te voldoen. Het hof gaat hier niet in mee nu appellant daaromtrent onvoldoende aanvoert. Bovendien is evenzeer een ander scenario, namelijk betalingsonmacht mogelijk. Het vonnis wordt bekrachtigd.

Datum
03-02-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht