Publicatie

Omgevingsvergunning HKS Zwartsluis blijft ook in hoger beroep in stand

SMARTNEWZ - Op 28 maart 2018 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in hoger beroep over de in 2015 aan HKS verleende omgevingsvergunning voor haar locatie in Zwartsluis. De Afdeling vindt dat geen sprake is van onaanvaardbare geur- en geluidhinder. De onderzoeksrapporten en de daarin opgenomen uitgangssituaties deugen. Enkele (kritische) kanttekeningen van de StAB geven geen aanleiding om te oordelen dat de vergunning ten onrechte is verleend.

Datum
29-03-2018
Advocaat
Eijk, Mr drs W.J.W. van
Branche
Afval & Recycling
Vakgebied
Omgeving & Milieu
Download publicatie

 

Terug naar overzicht