Publicatie

Onderhandse executieverkoop van verpande goederen in het zicht van het faillissement van de pandgever

JURIDISCH UP TO DATE - De houder van een pandrecht op een roerende zaak is bevoegd tot executie van het verpande goed over te gaan, indien de pandgever in verzuim is met de voldoening van de gesecureerde vordering. Executie vindt veelal plaats middels openbare verkoop. Ook is het mogelijk het verpande goed onderhands te verkopen. Maar wat nu als onderhandse verkoop plaatsvindt in het zicht van het faillissement van de pandhouder? Mag de pandhouder in dat geval de gesecureerde vordering nog wel in mindering brengen op de netto-verkoopopbrengst die is gestort op de bij haar aangehouden rekening van de pandgever of gooit art. 54 Fw (schuldoverneming en verrekening) roet in het eten? Onlangs heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op deze vragen (HR 14 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:319).

Datum
12-06-2014
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht