Publicatie

Onjuist informeren over pandrecht leidt tot waarschuwing

TIJDSCHRIFT VOOR JAARREKENINGENRECHT - Accountants die in zakelijke geschillen een civielrechtelijk standpunt innemen kunnen hierover doorgaans niet tuchtrechtelijk worden aangesproken. In bijzondere omstandigheden kan evenwel van deze hoofdregel worden afgeweken. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij bewust onjuist of misleidend handelen.

Datum
30-12-2015
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht