Publicatie

Ontbinding en bestuurdersaansprakelijkheid bij turbo-liquidatie

JURIDISCH UP TO DATE - De rechtbank Groningen heeft op 5 augustus 2011 (JOR 2011/323) geoordeeld dat het wettelijke systeem omtrent ontbinding en vereffening niet geheel sluitend is. Dit kwam eerder al aan de orde in het artikel ’De vereffening onder de loep’ van mr. M.R.A. de Werd in de editie van Jutd 2011, nr. 20 (p. 12-15, 11-127). Enerzijds biedt de wet de mogelijkheid een rechtspersoon bij gebrek aan baten per direct te liquideren, anderzijds bepaalt de wet dat een rechtspersoon na ontbinding blijft voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. Voornoemde bepalingen leiden tot een tegenstrijdig resultaat. De rechtbank Groningen is in haar vonnis ingegaan op de verhouding tussen deze bepalingen en heeft daarnaast geoordeeld over de vraag of bestuurders aansprakelijk zijn, nu zij de turbo-liquidatieprocedure hebben gevolgd, terwijl de rechtspersoon ten tijde van de ontbinding een negatief vermogen had.

Datum
23-02-2012
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht