Publicatie

Overdracht voertuig en daaropvolgende verrekening niet paulianeus in verband met ontbreken wetenschap bij verkrijger

SMARTNEWZ - De curator van De Ammerse Smid heeft gesteld dat de overdracht van het voertuig enkel ten doel had om gedaagde zekerheid te verschaffen. Voor zover dat al juist zou zijn, blijkt uit vaste rechtspraak dat niet elke zekerheidsoverdracht in strijd is met artikel 3:84 lid 3 BW. Het enkele gebruik van het voertuig door De Ammerse Smid kan niet leiden tot de conclusie dat sprake is van een ongeldige titel. Evenmin is sprake van een ongeldige levering nu levering ook kan plaatsvinden zonder feitelijke handeling tot bezitsoverdracht. De rechtbank gaat er daarom vanuit dat een geldige levering heeft plaatsgevonden. De overdracht en de daarop volgende verrekening zijn door de curator op grond van artikel 42 Fw vernietigd. De rechtbank oordeelt dat deze vernietiging onterecht was.

Datum
27-11-2015
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht