Publicatie

Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

JURIDISCH UP TO DATE - Dit artikel geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van goederen- en faillissementsrecht. Daarbij staan de (op handen zijnde) wijzigingen op het gebied van wetgeving en actuele jurisprudentie centraal. Bij de bespreking van jurisprudentie wordt een beknopte samenvatting gegeven van de meest relevante uitspraken van de Hoge Raad in deze periode. Daarnaast wordt ingegaan op andere actualiteiten die verband houden met het goederen- en faillissementsrecht. Het artikel heeft betrekking op de periode medio februari 2018 tot en met medio augustus 2018.

Datum
21-09-2018
Advocaat
Barschot van, Mr N.T.F., Dal van, Mr H.J.M., Leijten, Mr S.C.H.M., Tilburg, Mr dr F.A. Van
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht