Publicatie

Overzicht van actuele ontwikkelingen op goederen- en faillissementsrechtelijk terrein

JURIDISCH UP TO DATE - In deze bijdrage schenken wij aandacht aan recente ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving en jurisprudentie op het gebied van goederen- en faillissementsrecht. Daarnaast komt ook ander nieuws dat samenhangt met deze rechtsgebieden aan de orde. In deze bijdrage worden de ontwikkelingen besproken van de periode 1 juli 2015 tot 1 maart 2016. Vanwege de grote hoeveelheid jurisprudentie worden uitspraken slechts beknopt besproken en wordt ook verwezen naar eerdere artikelen hierover in JutD.

Datum
01-04-2016
Advocaat
Krüger, Mr C.A.G., Otto, Mr M.L.G., Slegers, Mr C.A.M., Tilburg, Mr dr F.A. Van
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht