Publicatie

Pandgever ook na verpanding bevoegd om afstand te doen van de verpande vordering

JURIDISCH UP TO DATE - Een schuldeiser die een pandrecht heeft op een vordering heeft een aantal belangrijke bevoegdheden. Op basis van artikel 3:246 BW is de pandhouder bevoegd om in en buiten rechte nakoming van de verpande vordering te eisen en betalingen in ontvangst te nemen. Daarvoor is wel vereist dat er mededeling van de verpanding is gedaan aan de debiteur van de vordering. Is er nog geen mededeling gedaan, dan berusten de genoemde bevoegdheden nog steeds bij de pandgever. Ook is de pandhouder ­wederom na mededeling aan de debiteur ­ bevoegd om tot opzegging over te gaan van de onderliggende rechtsverhouding, als daarmee de verpande vordering opeisbaar wordt.

Datum
20-03-2014
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht