Publicatie

Schending van verplichting tot nalaten leidt tot aansprakelijkheid curator

JUTD - In het verleden heeft de Hoge Raad meerdere uitspraken gedaan over hoe een curator dient om te gaan met wederkerige overeenkomsten die de failliet vóór de faillietverklaring is aangegaan. In de praktijk loopt de curator met name aan tegen de situatie waarin de wederkerige overeenkomst een verplichting voor de failliet meebrengt om iets te dulden of na te laten. Ook in de in dit artikel te bespreken uitspraak van de Hoge Raad is de verplichting tot een nalaten relevant (HR 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2067, NJ 2018, 464 m.nt. F.M.J. Verstijlen).

Datum
18-01-2019
Advocaat
Tilburg, Mr dr F.A. Van
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht