Publicatie

Selectieve betaling in het zicht van faillissement

JURIDISCH UP TO DATE - Een kat in het nauw maakt rare sprongen, zo luidt het gezegde. De praktijk leert dat menig ondernemer wiens onderneming in zwaar weer verkeert zich op dezelfde wijze gedraagt. Maar al te vaak lost een vennootschap - in het zicht van faillissement - nog snel een schuld aan de directeur van die vennootschap af. Vaak is men zich bewust van het feit dat aan dergelijke betalingen bepaalde risico's kleven. Maar hoe groot zijn die risico's nu eigenlijk? In dit artikel zal ik de huidige stand van zaken bespreken aan de hand van een vonnis van de Rechtbank Assen van 25 mei 2011, dat in oktober 2011 onder LJN-nummer BT8742 op rechtspraak.nl werd gepubliceerd. Ik zal echter eerst enkele algemene opmerkingen maken over selectieve betaling.

Datum
12-01-2012
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk, Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht