Publicatie

Succesvolle disculpatie: belanghebbenden wisten niet dat verhaalsmogelijkheden fiscus illusoir zouden worden

SMARTNEWZ - De Ontvanger stelt belanghebbenden aansprakelijk voor het ontbreken van een verhaalsmogelijkheid voor de voldoening van vennootschapsbelasting. Het ontbreken van een verhaalsmogelijkheid is ontstaan door meerdere aandelentransacties. Volgens artikel 40 van de Invorderingswet kan de Ontvanger de belanghebbenden daarvoor aansprakelijk stellen. Lid 6 van voornoemd artikel bepaalt dat belanghebbenden kunnen bewijzen dat zij zich kunnen disculperen van deze aansprakelijkheid. De rechtbank acht aannemelijk dat belanghebbenden ten tijde van de vervreemding van de aandelen niet hebben geweten en ook niet behoorden te weten dat de koper door het entameren van buiten de normale bedrijfsvoering liggende handelingen de verhaalsmogelijkheden van de Ontvanger illusoir zou maken. Belanghebbenden hebben aan hun onderzoeks- en zorgplicht voldaan en doen terecht een beroep op disculpatie.

Datum
13-01-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht