Publicatie

Terechte voeging OK-beheerder van aandelen i.v.m. gevorderde aandelenoverdracht

SMARTNEWZ - De OK-beheerder is terecht als derde partij opgeroepen ingevolge art. 118 Rv (voeging). Een beheerder treedt in zijn hoedanigheid van beheerder van aandelen namelijk niet van rechtswege op als vertegenwoordiger van de vennootschap. Immers, niet de aandeelhouder zelf maar de aandelen die zij houdt en de daaraan verbonden rechten staan onder beheer. Hieruit volgt dat het processuele belang bij de oproeping van de OK-beheer als beheerder van de aandelen in deze procedure gegeven is. Door de OK-beheerder in de procedure te betrekken is een processuele en vennootschapsrechtelijke incongruentie rechtgetrokken.

Datum
07-12-2018
Advocaat
Kitslaar, Mr A.C.M.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht