Publicatie

Toewijzing vernietigingsvordering van Thijsius ter zake besluit AVA Conew wegens gebrekkige oproeping

SMARTNEWZ - Toewijzing vernietigingsvordering van Thijsius ter zake besluit AVA Conew wegens gebrekkige oproeping. Doordat de oproeping van aandeelhouder Thijsius niet in overeenstemming was met de statuten, nu deze te laat was gedaan en geen agenda bevatte, vernietigt het hof Amsterdam de tijdens deze vergadering van aandeelhouders genomen besluiten. De omstandigheden van het geval laten onverlet dat het tijdig en in overeenstemming met de statuten van de aandeelhouders een fundamentele eis is voor een eerlijke besluitvorming en dat de stelling dat een juiste oproeping niets had uitgemaakt enkel speculatief is.

Datum
09-11-2018
Advocaat
Kitslaar, Mr A.C.M.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht