Publicatie

Tussenarrest: causaal verband tussen aansprakelijkheid Rabobank voor Kredietopzegging en faillissement nog niet komen vast te staan

SMARTNEWZ - In het geschil tussen appellant en Rabobank komt het causale verband tussen het tekortschieten van Rabobank en het faillissement aan de orde. In een eerder arrest is reeds vastgesteld dat Rabobank tekort is geschoten door de financiering aan het assurantiebedrijf, overeengekomen in het Convenant, stop te zetten. Appellant stelt daardoor in meerdere hoedanigheden schade te hebben geleden. Uit het deskundigenonderzoek dat appellant heeft ingesteld, blijkt dat het handelen van Rabobank de oorzaak van het faillissement is. Rabobank betwist dit. Het hof gaat niet zonder meer mee met het onderzoeksrapport van appellant. Het hof overweegt een nieuwe deskundige aan te stellen die zal moeten aantonen of er inderdaad sprake is van een causaal verband. Het hof behandelt in dit tussenarrest wegens proceseconomische redenen de schadeposten.

Datum
27-01-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht