Publicatie

Twee kapiteins op één schip bij aangifte eigen faillissement: wie staat er écht aan het roer?

JURIDISCH UP TO DATE - Een conflict tussen de bevoegdheid van de curator enerzijds en de directie anderzijds kan zich voordoen in een situatie waarin een moedervennootschap failliet wordt verklaard en de dochtervennootschappen ­ al dan niet tijdelijk ­ buiten het faillissement blijven. In dat geval rijst de vraag wie bij de dochter aan de touwtjes trekt: de curator van de moedervennootschap die het beheer voert over de aandelen in de dochter of de directie die in ieder geval in een ’normale’ situatie bevoegd zou zijn. In de uitspraak die in dit artikel wordt besproken, een arrest van het hof te Arnhem van 23 maart 2012 (LJN BW3806), was een dergelijk geval aan de orde en werd uiteindelijk het oordeel van de rechter gevraagd over de vraag wie bevoegd is om het faillissement van een dochtervennootschap aan te vragen: de curator of de directie?

Datum
14-06-2012
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht