Publicatie

Uitkoop: vordering tot aandelenoverdracht USG People slaagt; de geboden tegenprestatie is billijke prijs

SMARTNEWZ - De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dat is vast komen te staan dat eiseres 98,68% van de aandelen waarop het bod betrekking had, heeft verworven als gevolg van aanmelding onder het openbaar bod. Nu eiseres ten minste 90% van de aandelen heeft verworven, wordt op grond van artikel 2:359c lid 6 BW de bij het bod geboden tegenprestatie van € 17,50 per aandeel geacht een billijke prijs te zijn. Ook na het tussenarrest zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die meebrengen dat afgeweken moet worden van het wettelijk vermoeden ex artikel 2:359c lid 6 BW. De vordering van eiseres wordt derhalve toegewezen.

Datum
19-03-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht