Publicatie

Uniformiteit in termijnen? Sneller en beter?

TIJDSCHRIFT VOOR OMGEVINGSRECHT - Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet (hierna: Omgevingswet) van 16 juni jl. heeft inmiddels alweer de nodige aandacht gekregen in de rechtsliteratuur. Enigszins onderbelicht zijn tot op heden gebleven de nieuwe, voorgestelde termijnen in de Omgevingswet, waarna het omgevingsplan en de omgevingsvergunning in werking treden. Die wijken namelijk af, ten opzichte van de huidige termijnen, waarna een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning in werking treedt. Vandaar dat in dit artikel hierop nader wordt ingegaan. Daarbij komt aan de orde of deze nieuwe voorgestelde termijnen wel of niet uniform zijn en/of deze een verbetering betekenen ten opzichte van de huidige situatie.

Datum
06-04-2015
Advocaat
Termaat, Mr C.G.J.M.
Vakgebied
Vastgoed
Download publicatie

 

Terug naar overzicht