Publicatie

Verbod op verkoop via internet in een selectief distributiestelsel in strijd met het mededingingsrecht

JURIDISCH UP TO DATE - In de zaak die heeft geleid tot bovengenoemd arrest van het Hof van de Europese Unie ('Hof'), is een principiƫle vraag beantwoord. De cour d'appel de Paris had het Hof de vraag gesteld of een, in het kader van een selectief distributiestelsel, opgelegd verbod om producten via internet te verkopen naar zijn strekking een beperking van de mededinging in de zin van artikel 101, lid 1, VwEU is die niet onder de groepsvrijstelling verticale overeenkomsten valt, maar eventueel wel voor een individuele vrijstelling krachtens artikel 101, lid 3, VwEU in aanmerking kan komen.

Datum
12-01-2012
Vakgebied
Mededinging & Aanbesteding
Download publicatie

 

Terug naar overzicht