Publicatie

Verkrijgt een koper onder eigendomsvoorbehoud een voorwaardelijk eigendomsrecht?

JURIDISCH UP TO DATE - In de meeste koopovereenkomsten of de daarbij behorende algemene voorwaarden staat een eigendomsvoorbehoud opgenomen, inhoudende dat de geleverde zaken eigendom van de leverancier blijven, totdat de koopprijs van de desbetreffende zaken is betaald. De zaken zijn meestal al feitelijk afgeleverd aan de koper (machtsverschaffing), zodat de koper er in feitelijke zin over kan beschikken. Maar kan een dergelijke koper onder eigendomsvoorbehoud ook al in juridische zin over de zaken beschikken, door er bijvoorbeeld een pandrecht op te vestigen? In een recent arrest van het Hof Den Haag kwam deze rechtsvraag aan de orde.

Datum
08-01-2015
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering
Download publicatie

 

Terug naar overzicht