Publicatie

Verlof tot verkoop van in beslag genomen aandelen onder buitentoepassinglating van wettelijke en statutaire blokkeringsregelingen

SMARTNEWZ - Beschikking verlof tot verkoop van in beslag genomen aandelen. De wettelijke en statutaire blokkeringsregelingen mogen in casu buiten beschouwing worden gelaten. De belangen van verweerder en/of anderen worden hierdoor niet onevenredig geschaad.

Datum
06-03-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht