Publicatie

Vernietiging borgtocht door echtgenote rechtsgeldig en niet geraakt door verjaring

SMARTNEWZ - MSRE heeft door middel van cessie een vordering verkregen. Gedaagde heeft zich hoofdelijke medeschuldenaar/borg gesteld. Echtgenote van gedaagde heeft een beroep op vernietiging gedaan ex artikel 1:88 jo. art. 1:89 jo. art. 3:50 BW. Gedaagde had geen toestemming van de echtgenote om de rechtshandeling te verrichten. Kernvraag is of in de gegeven omstandigheden de echtgenote van gedaagde de rechtshandeling rechtsgeldig heeft vernietigd. De rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Het beroep op verjaring wordt niet gehonoreerd.

Datum
04-11-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht