Publicatie

Verstoorde verhoudingen onvoldoende voor slagen uittreedvordering bij familiebedrijf

JURIDISCH UP TO DATE - De rechtbank Midden-Nederland heeft bij vonnis van 26 juli 2017 een zogeheten uittreedvordering afgewezen. De kwestie betrof een familiebedrijf, waarbij de relatie tussen vijf broers escaleerde. Het louter bestaan van verstoorde verhoudingen binnen het bedrijf is echter in casu onvoldoende om aandeelhouders te dwingen om aandelen in de vennootschap over te nemen. De uitspraak toont aan welke hoge eisen de rechter stelt om te komen tot toewijzing van een vordering uit hoofde van art. 2:343 Burgerlijk Wetboek.

Datum
12-09-2017
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht