Publicatie

VGZ gaat vrijuit: betalingsafspraak geen rechtsgeldige cessie

SMARTNEWZ - Voor de behandeling van een patiënt heeft een erkende GGZ-(zorg)instelling “X” eiser ingeschakeld. De patiënt is verzekerd bij Zorgverzekeraar VGZ. Op een bepaald moment stopt VGZ met de betalingen aan X. X gaat vlak daarna failliet. In het faillissement komt de curator met eiser een vaststellingsovereenkomst overeen. In deze vaststellingsovereenkomst wordt bepaald dat de vorderingen van X op VGZ overgaan op eiser. VGZ betaalt vervolgens niet aan eiser. De kantonrechter oordeelt dat niet is komen vast te staan dat er sprake is van rechtsgeldige cessie. Volgens de kantonrechter heeft namelijk de patiënt een vorderingsrecht op VGZ en niet zozeer X. Nu de patiënt diens vorderingsrecht niet heeft overgedragen aan eiser, dient te worden geconcludeerd dat de cessie niet rechtsgeldig is.

Datum
20-01-2017
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht