Publicatie

Voorzieningenrechter beveelt Rijnvast Obligatiefonds tot verstrekking gevorderde stukken vanwege niet nakomen informatieverplichting

SMARTNEWZ - De Stichting vordert meerdere informatieverstrekkingen van Rijnvast op grond van de prospectus en de obligatievoorwaarden. De Stichting is gelet op de spoedeisendheid ontvankelijk in haar vorderingen nu de procedure nodig was om de obligatievoorwaarden af te dwingen en de procedure niet uitgesteld kon worden gezien de verkoop van onroerende zaken in Duitsland. De voorzieningenrechter oordeelt dat Rijnvast haar informatieverplichtingen niet nakomt en beveelt Rijnvast tot verstrekking van de gevorderde stukken binnen twee dagen met een dwangsom voor iedere dag dat Rijnvast niet voldoet aan het vonnis.

Datum
18-12-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht