Publicatie

Web rond accountants Vestiaderivaten revisited

TIJDSCHRIFT VOOR JAARREKENINGENRECHT - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 25 februari 2016 in een drietal uitspraken in hoger beroep geoordeeld omtrent klachten die waren ingediend tegen twee voormalige controlerend accountants van de Rotterdamse woningcorporatie Vestia. Anders dan de Accountantskamer in eerste aanleg komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven tot het oordeel dat ook de accountant van Deloitte tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld. Hiermee heeft het ‘derivatenweb’ rond de controlerende accountants van Vestia zich gesloten. Over de uitspraken van de Accountantskamer van 19 augustus 2013 heb ik eerder een noot geschreven in dit tijdschrift. Voor een volledige uiteenzetting van de feiten verwijs ik derhalve naar die noot waarin de vijf uitspraken van de Accountantskamer uitgebreid de revue passeren. Dit artikel staat tevens bij publicaties met de titel: 'Accountant verstrikt in Vestia-derivaten' welke op 02-04-2014 is geplaatst.

Datum
04-07-2016
Advocaat
Campen, Mr A.C. van
Vakgebied
Aansprakelijkheid & Procespraktijk
Download publicatie

 

Terug naar overzicht