Vastgoed

Meer locaties en meer vierkante meters, of juist minder? Een dilemma waar retailers met fysieke winkels vaak mee worstelen en waar veel partijen bij betrokken zijn zoals de gemeente, verhuurders en/of verkopers. Onze vastgoedspecialisten zijn volledig thuis in het omgevingsrecht en het civiele vastgoedrecht. Wij adviseren u dan ook adequaat over de gebruiks- en bouwmogelijkheden die bijvoorbeeld een bestemmingsplan biedt. Maar ook over de aankoop of huur van een bestaande of nieuwe locatie.

Huur
In de wet zijn er minimale huurtermijnen opgenomen zodat gemaakte investeringen door een huurder kunnen worden terugverdiend. Vaak zien wij echter dat er contractueel erg lange huurtermijnen worden afgesproken. Als dan de omzet onverhoopt achter blijft, kunt u in de problemen komen. Het is dan ook verstandig om uw huurovereenkomst(en) kritisch te beoordelen. Zijn er bijvoorbeeld aanpassingen mogelijk wat betreft de huurtermijn? Of zit er eventueel nog ruimte in de afgesproken huurprijs waardoor u wat meer lucht krijgt.

Franchise- of exploitatieovereenkomst
Het komt vaak voor dat naast een huurovereenkomst, tegelijk een franchise- of exploitatieovereenkomst afgesloten wordt. Het kan ook zijn dat alle afspraken in één overeenkomst vastgelegd worden. Dit kan (ongewenste) consequenties hebben als bijvoorbeeld de franchiseovereenkomst eindigt. Daarmee eindigt namelijk de huurovereenkomst niet automatisch. Het kan dan dus zomaar zo zijn dat de huur doorloopt, terwijl de franchiseovereenkomst is geëindigd.

Concurrentie
Uiteraard wilt u uw concurrenten uit de buurt van uw fysieke winkel houden. Houdt hiervoor de bestemmingsplannen goed in de gaten. Zodra hier zaken in wijzigen ten behoeve van de komst van een concurrent, moet u in actie komen. De ervaring leert echter wel dat het niet eenvoudig is om doeltreffende argumenten aan te voeren. Maar aangezien elke situatie anders is, adviseren wij u graag wat u kunt doen als u geconfronteerd wordt met een concurrent als mogelijk nieuwe buur.