Lezing verzuim, ziekte & privacy

Donderdagmiddag 28 juni 2018 - Breda

Werkgever, verzuim niet uw verplichtingen na te komen!

Samen met ArboNed organiseren wij op 28 juni een lezing over verzuim, ziekte en privacy. Mocht dit onderwerp ook voor een collega (ondernemer) interessant zijn, is deze uiteraard ook van harte welkom. U kunt zich aanmelden door een e-mail naar aanmelding@vil.nl te sturen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Dit heeft voor ook voor werkgevers de nodige gevolgen. Hoe zorgt u er bijvoorbeeld voor dat uw personeelsdossier, verzuimregistratie en uw relatie met de bedrijfsarts privacy proof zijn?

Tijdens deze sessie zullen we daarnaast dieper ingaan op de overige wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw werknemers. Zo komen vragen over het verzuimproces, ontslag bij ziekte en de rol van de werkgever respectievelijk de bedrijfsarts aan bod.

De presentaties worden verzorgd door onze arbeidsrechtadvocaten Jaap Broekman en René Otto. Vanuit ArboNed zal Ronald Klee (arbeids- en organisatieadviseur / bedrijfsarts) spreken.

Programma
> 15:00 uur ontvangst
> 15:15 uur aanvang lezingen
> 17:00 uur vragen
> 17:15 uur aanvang borrel

Locatie & Aanmelden
De lezing wordt gegeven in Breda (locatie volgt na inschrijving). U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelding@vil.nl. Neemt u een collega (ondernemer) mee? Geef dan a.u.b. de naam en bedrijfsnaam van deze persoon door.