Woningcorporaties & beheerders

De woningmarkt is dynamisch, ook op het gebied van wet en regelgeving. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden, waarmee u binnen de woningmarkt te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan vastgoed, huur/verhuur, arbeid en medezeggenschap. Wij beheersen niet enkel het juridische vak zoals het adviseren, onderhandelen en procederen, maar kennen en volgen tevens de ontwikkelingen binnen uw markt op de voet. Daardoor zijn wij in staat in brede zin en buiten de gebaande paden met u mee te denken in oplossingen in voorkomende problemen; of u nu corporatie, beheerder, vve of huurdersorganisatie bent.

Wij zullen bovendien naast het financiële belang in uw kwestie, zoveel mogelijk het belang van het behoud van een goede verstandhouding tussen partijen in het vizier houden.