Blog

De Hoge Raad in de bres voor medezeggenschap

Gepubliceerd op 08-06-2017

Medezeggenschap van werknemers is onder andere geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (de WOR). Het belangrijkste artikel in de WOR bepaalt dat ondernemingen met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad (OR) dienen te hebben. Een OR vertegenwoordigt de werknemers ten behoeve van overleg met de ondernemer. Meer in het bijzonder is in de WOR geregeld dat de OR het recht heeft om de ondernemer van advies te voorzien bij belangrijke beslissingen van financieel-economische of bedrijfsorganisatorische aard die de ondernemer van plan is te gaan nemen. Lees meer

Apothekers, let op bij weigeren afgifte medicijnen in een spoedeisend geval

Gepubliceerd op 06-06-2017

Een patiënt uit een woongroep voor cliënten met autisme, ADHD en een licht verstandelijke beperking klaagt over pijn en blijkt een flinke ontsteking te hebben. Een apothekersassistent die hij hiervoor benadert weigert echter spoedeisende medicatie af te leveren. De betreffende apotheek heeft namelijk andere afspraken over de levering van medicijnen met de woongroep. Wat weegt zwaarder? Lees meer

Nieuwe partner mededingingsrecht bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 02-06-2017

Vanaf 1 juni 2017 is Pieter van Osch als partner aangesloten bij Van Iersel Luchtman Advocaten te ’s-Hertogenbosch. Pieter is advocaat sinds 2003 en was voorheen werkzaam bij onder andere Clifford Chance, Latham & Watkins en HVG. Pieter adviseert en procedeert op alle vlakken van het mededingingsrecht. Binnen Van Iersel Luchtman wordt hij mede verantwoordelijk voor het praktijkgebied Mededinging en Aanbesteding. Lees meer

Omvang herplaatsingsplicht binnen concern

Gepubliceerd op 22-05-2017

In geval van bedrijfseconomische redenen kan een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzeggen. Hiervoor dient hij wel toestemming te hebben van het UWV (een zogenaamde ‘ontslagvergunning’). UWV zal deze vergunning echter (onder meer) onthouden indien de werknemer kan worden herplaatst binnen de organisatie. Maar hoe ver gaat deze herplaatsingsverplichting? Lees meer

Reclame maken via vloggers: booming practice, maar welke regels zijn van toepassing?

Gepubliceerd op 03-05-2017

Influencer marketing wint steeds meer aan populariteit. Het is een efficiënt middel voor adverteerders om in contact te komen met bepaalde doelgroepen. Denk hierbij aan jongeren; zij kijken steeds minder televisie en steeds meer op mobiel of tablet. Ook voedingsmiddelenbedrijven weten via vloggers de jongere doelgroep te bereiken. Het is voor consumenten echter vaak onduidelijk dat bedrijven betalen voor (of op andere wijze betrokken zijn bij) berichten op social media. Zijn hier regels voor? Lees meerAanmelden nieuwsbrief