Blog

Paaseitjes voor Pasen alweer de winkel uit

Gepubliceerd op 19-02-2018

PLUS supermarkten roept momenteel zakjes paaseitjes van haar huismerk terug wegens een verpakkingsfout. In de zakken melk/puur/wit kunnen namelijk ook eitjes met een vulling van advocaat zitten. En dat staat niet op de verpakking vermeld. In de advocaat paaseitjes is ei verwerkt wat een allergeen is. Mogelijke allergenen dienen te allen tijde op de verpakking te worden vermeld. Mensen met een ei-allergie kunnen namelijk een allergische reactie krijgen door het eten van deze paaseitjes. Maar wanneer dient een exploitant van een levensmiddelenbedrijf eigenlijk verplicht over te gaan tot een recall? Lees meer

Wie betaalt de onderzoekskosten van een enquêteprocedure?

Gepubliceerd op 16-02-2018

Een enquêteprocedure wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer (OK) om een onderzoek naar de gang van zaken bij en het beleid van een vennootschap mogelijk te maken. De OK kan op verzoek van onder andere de aandeelhouders, maar ook op verzoek van de vennootschap zelf een onderzoek gelasten naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. De vraag die nu voorligt is wat de verhaalsmogelijkheden zijn van de onderzoekskosten van een enquêteprocedure. Lees meer

Privacywetgeving verandert: opletten geblazen voor werkgevers!

Gepubliceerd op 07-02-2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is dan verleden tijd. De sancties die op grond van de AVG kunnen worden opgelegd in het geval de regelgeving niet (goed) wordt nageleefd zijn fors. Het is daarom belangrijk dat met name werkgevers goed op de hoogte zijn van de vereisten en de gevolgen van de AVG. Lees meer

Impasse in de besluitvorming? Het enquêterecht kan uitkomst bieden!

Gepubliceerd op 06-02-2018

Het enquêterecht heeft de afgelopen decennia enorm aan populariteit gewonnen. Het kan namelijk uitkomst bieden in geval van overnamegeschillen en impasses en dé oplossing zijn voor beklemde minderheidsaandeelhouders. Maar wat houdt het eigenlijk precies in? Lees meer

Aandeelhouders kunnen geen stemming afdwingen op de aandeelhoudersvergadering

Gepubliceerd op 05-02-2018

Aandeelhouders van een N.V. hebben een agenderingsrecht. Dit houdt in dat zij onderwerpen op de agenda mogen zetten waarover de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vervolgens kan besluiten. De vraag is wat de reikwijdte van dit agenderingsrecht is? Hebben aandeelhouders bijvoorbeeld ook het recht om aanbevelingen of moties over aangelegenheden die toebehoren aan het bestuur als agendapunt te verzoeken? In een recente conclusie van de advocaat-generaal (A-G), waarin hij de Hoge Raad adviseert omtrent de beantwoording van deze vragen, wordt dit nader uitgelegd. Lees meerAanmelden nieuwsbrief