Blog

VIL Academie officieel geaccrediteerd

Gepubliceerd op 21-02-2017

De Van Iersel Luchtman Academie is onlangs officieel geaccrediteerd door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De controle werd uitgevoerd door keuringsorganisatie Cedeo. Onze Academie scoort op alle onderdelen 1, ofwel het hoogst haalbare op de beoordelingstabel Audit Accountants. Een mooi resultaat voor ons, maar ook voor accountants. Zij krijgen namelijk voor het volgen van deze cursussen PE-uren toegekend. Lees meer

(ver)huur en exclusieve drankafname bij een brouwerij

Gepubliceerd op 15-02-2017

Het is in de praktijk van het huurrecht schering en inslag: brouwerijen die een horecapand huren of in eigendom hebben, zelf niet exploiteren, maar de exploitatie ervan overlaten aan een (onder)huurder. In die (onder)huurovereenkomst wordt die (onder)huurder – de daadwerkelijke uitbater van het café of restaurant – verplicht om bier en andere dranken bij de brouwerij af te nemen. Lees meer

60 jaar Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 15-02-2017

Van Iersel Luchtman Advocaten is dit jaar 60 geworden. En daar zijn we trots op. Al 60 jaar bedienen we mooie bedrijven en ondersteunen we inspirerende ondernemers in hun groei, of staan we ze bij in uitdagende tijden. Met specialisten op maar liefst zeven disciplines en expertise in vijf verschillende branches, zijn wij bij uitstek het kantoor voor de ondernemer. Dit waren we in 1957, dit zijn we anno 2017 en dit zullen we in de toekomst ook blijven. Lees meer

68 miljoen euro boete voor recyclingbedrijven voor overtreding van het kartelverbod

Gepubliceerd op 13-02-2017

De Europese Commissie heeft aan drie accurecyclingbedrijven flinke boetes opgelegd voor het maken van kartelafspraken. In totaal bedragen de geldboeten 68 miljoen euro. Er was nog een vierde bedrijf bij het kartel betrokken. Dit bedrijf kreeg echter geen geldboete opgelegd omdat zij het bestaan van het kartel aan de Commissie had gemeld. Hiermee ontliep dit bedrijf een geldboete van meer dan 38 miljoen euro. Lees meer

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen wordt afgeschaft?!

Gepubliceerd op 07-02-2017

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen bestemmingsplannen en beheersverordeningen geactualiseerd te worden. Dat moet eens in de 10 jaar. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet is voorgesteld deze actualiseringsplicht af te schaffen. Wat zal het effect zijn van zo’n eventuele afschaffing voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen? Lees meerAanmelden nieuwsbrief