Bart Louwerier is sinds 1999 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Bart is tevens lid van het Dagelijks Bestuur.

Bart steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Stellig en kritisch gaat hij graag de discussie aan, maar nooit compromisloos. Want Bart is ook op zoek naar de dingen die partijen binden. Naar zaken waar men het wél over eens is. Om vervolgens een oplossing te zoeken voor de zaken waar men het niet over eens is. Het belang van de ondernemer staat daarbij voorop. Problemen zijn er om te worden opgelost. Ondernemers dienen te ondernemen. Met soms een duwtje in de juiste richting.

Bart adviseert regelmatig bedrijven die in zwaar weer verkeren. Maar als specialist Insolventierecht zit hij eigenlijk aan alle kanten van de tafel. Zo is Bart niet alleen actief als curator in faillissementen, maar staat hij ook bestuurders bij in kwesties rondom bestuurdersaansprakelijkheid, en assisteert hij zowel banken als ondernemers bij het afwikkelen van vorderingen en zekerheden.

Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt Bart zich met name bezig met het beslechten van geschillen binnen de onderneming, oftewel de zogenaamde corporate litigation, en daarnaast met de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

Kort CV Mr B.F. Louwerier

(Specialisatie)opleiding
> Grotius / INSOLAD Insolventierecht (cum laude)
> Grotius Corporate Litigation
> Financiële Economie voor Curatoren, Erasmus Universiteit

Lidmaatschap
> Specialistenvereniging voor insolventierecht advocaten (INSOLAD)
> Vereniging Corporate Litigation

Publicaties
> INSOLAD Jaarboek 2015 – co-auteur
> Juridisch up to Date (JUTD)

Contact Mr B.F. Louwerier

Bezoekadres
> Wilhelminapark 15, 4818 SL Breda

Postadres
> Postbus 4810, 4803 EV Breda

Email
> b.louwerier@vil.nl

Telefoon
> (088) 90 80 958  /  Fax (088) 90 80 600

Blogs van Mr B.F. Louwerier

Zorgen om insolventie? VIL staat u bij!

Gepubliceerd op 18-05-2016

Het waarborgfonds voor de zorgsector heeft aangegeven dat steeds meer zorgaanbieders moeite hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. De snelheid waarmee veranderingen in de zorgsector worden doorgevoerd zou de belangrijkste oorzaak zijn: veel instellingen hebben bijvoorbeeld moeite om op tijd en juist te facturen. Wij zien het ook in onze dagelijkse praktijk: veel instellingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Lees meer

Zorgen om zorgplicht zorgbestuurders

Gepubliceerd op 22-04-2016

Bestuurlijk handelen in de zorg brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Tekortschieten door zorgbestuurders wordt daarbij getoetst aan de reguliere normen voor bestuurdersaansprakelijkheid, maar deze normen worden ingekleurd door zorgspecifieke regels. Dat betekent dat in een faillissementssituatie niet alleen beoordeeld wordt of zorgbestuurders behoorlijk hebben bestuurd, maar ook gekeken kan worden naar de wijze waarop zorgbestuurders inhoudelijk invulling aan de zorg hebben gegeven. Hiermee lijken de risico’s van zorgbestuurders op bestuurdersaansprakelijkheid te zijn toegenomen. Lees meer

Belangrijke bijdrage VIL aan INSOLAD jaarcongres en jaarboek

Gepubliceerd op 18-12-2015

In het kader van het jaarcongres van INSOLAD, de Vereniging Insolventierecht Advocaten, verscheen ook dit jaar weer een jaarboek met artikelen van verschillende auteurs. Bart Louwerier en Mart Franken van VIL hebben hier ook een bijdrage in geleverd. Lees meer