Blog

Werknemers treden automatisch in dienst van doorstarter gedurende opzegtermijn

Gepubliceerd op 19-10-2018

In een door de FNV en enkele ontslagen werknemers aangespannen procedure heeft de kantonrechter van de Rechtbank Limburg geoordeeld dat sprake is van overgang van onderneming in faillissement na een pre-pack. Veel werknemers die eerder buiten de boot vielen van de gerealiseerde doorstart, blijken nu automatisch voor de duur van de opzegtermijn in dienst te zijn getreden van de doorstarter. Lees meer

Een vakinhoudelijk juist fiscaal advies, maar toch een beroepsfout?

Gepubliceerd op 27-09-2018

Aan de zorgvuldigheid die beroepsbeoefenaren jegens hun cliënten in acht behoren te nemen, wordt in de rechtspraak hoge eisen gesteld. Beroepsbeoefenaren zijn er niet altijd (voldoende) op bedacht dat hun zorgplicht verder zou kunnen reiken dan alleen het uitbrengen van een advies dat voldoet aan de vaktechnische eisen die daaraan gesteld mogen worden. Een goed voorbeeld hiervan wordt gevonden in de uitspraak van 8 augustus 2018 van de rechtbank Gelderland. Lees meer

Een deal met het college van B&W is niet altijd een deal

Gepubliceerd op 21-09-2018

Hotel Schylge heeft met het college van B&W van de gemeente Terschelling uitgebreid onderhandeld over een samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitbreiding van het hotel. Daarbij heeft het college in een vroeg stadium aangegeven dat een en ander geschiedt onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. Na circa 2 jaar onderhandelen ontvangt het hotel het bericht dat de gemeenteraad zich niet kan vinden in de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst. De onderhandelingen lopen vervolgens stuk waarna Schylge een procedure start. Schylge stelt zich daarin onder andere op het standpunt dat een overeenkomst tot stand was gekomen. Lees meer

Afval wordt product als het aan Brussel ligt: EU-lidstaten hebben huiswerk opgekregen om daaraan bij te dragen

Gepubliceerd op 19-09-2018

De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen is recent gewijzigd. De doelstelling van efficiënt grondstoffengebruik en de overgang naar een circulaire economie zijn meer centraal komen te staan. Lees meer

Brancheteam Gaming kijkt terug op geslaagde Gamescom beurs

Gepubliceerd op 05-09-2018

Eind augustus reisde ons brancheteam gaming af naar de grootste gamebeurs van Europa: Gamescom. Met een beursoppervlakte van ruim 200.000 vierkante meter, was de Koelnmesse in Keulen de ideale locatie om de ruim 370.000 bezoekers te ontvangen. Onze partner, Dutch Games Association, was uiteraard ook van de partij. Deze brancheorganisatie voor de Nederlandse gaming industrie verzorgde alweer voor het negende jaar het Holland Pavilion. Daar wilden wij natuurlijk graag bij zijn. Lees meerAanmelden nieuwsbrief