Blog

Blog

Filters

Ondanks zorgvuldig gedrag, aannemer toch aansprakelijk voor geleden schade.
10 july 2024 Aansprakelijkheidsrecht & procespraktijk

Ondanks zorgvuldig gedrag, aannemer toch aansprakelijk voor geleden schade.

Een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft in de juridische literatuur de nodige stof doen opwaaien. Geoordeeld werd, kort gezegd, dat de aannemer ook aansprakelijk kan zijn voor de schade die derden lijden, zelfs wanneer hij bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden voldoende maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van schade en de werkzaamheden op zorgvuldige wijze heeft uitgevoerd. Het inmiddels getitelde ‘Afzinkkelder-arrest’ heeft, zoals gezegd, tot de nodige discussies geleid onder juristen, maar praktische toepassing hiervan bleef tot op heden uit. Deze maand zijn twee uitspraken gepubliceerd waarin de norm, zoals ontwikkeld in bovengenoemd arrest, wordt toegepast. Tijd om het belang van deze uitspraak voor de praktijk uiteen te zetten en te bespreken hoe een mogelijke aansprakelijkheidstelling onder deze norm kan worden voorkomen.

Lees verder
Garanties en vrijwaringen | deel 9 van reeks Bedrijfsoverdracht
05 july 2024 Fusies & overnames

Garanties en vrijwaringen | deel 9 van reeks Bedrijfsoverdracht

Bij een (aandelen)overdracht spelen garanties en vrijwaringen een belangrijke rol. Er is veel aandacht voor tijdens het onderhandelproces omdat het gaat over de risicoverdeling tussen de koper en de verkoper. In deze blog leest u wat garanties en vrijwaringen zijn, waarom ze worden afgegeven en wat de verschillen zijn.

Lees verder
IE (deel 4): Naburige rechten
05 july 2024 IE/IT & privacyrecht

IE (deel 4): Naburige rechten

Wanneer musici, dansers of acteurs een werk van letterkunde, wetenschap of kunst uitvoeren spelen zowel het auteursrecht als de naburige rechten een rol. Waar het auteursrecht het werk beschermt, beschermen de naburige rechten de uitvoering. De rechthebbende van de naburige rechten kan eenzelfde, maar ook een andere persoon zijn dan de auteursrechthebbende. De acteur voert uit, maar de tekstschrijver maakt het werk. Wil je meer weten over het auteursrecht? Lees dan hier onze blog over het auteursrecht.

Lees verder
Wetsvoorstel Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
04 july 2024 Arbeidsrecht & medezeggenschap

Wetsvoorstel Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Op 11 juni 2024 is het wetsvoorstel ‘Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen’ in internetconsultatie gegaan. Op dit moment is er geen verplichting voor zelfstandigen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. De zelfstandigen zijn de afgelopen periode vrijgelaten in hun keuze om zich al dan niet te verzekeren tegen het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. In de praktijk is gebleken dat een overgrote meerderheid zich niet heeft laten verzekeren. De redenen hiervoor waren o.a. dat de beschikbare verzekeringen volgens de zelfstandigen te duur waren, of omdat zij zich niet hebben kunnen laten verzekeren op de private markt (vanwege een lage risicoperceptie of om andere redenen).

Lees verder
IE (deel 5) Merken
03 july 2024 IE/IT & privacyrecht

IE (deel 5) Merken

We worden dagelijks omringd door merken. Van de supermarkt tot op sociale media. Merken zijn van economisch belang voor ondernemingen en geschikt voor het opbouwen van een relatie met de gewenste doelroep. Wat is nu precies een merk en waar kun je het voor gebruiken?

Lees verder
Werknemer of ZZP-er, aflevering zoveel
03 july 2024 Arbeidsrecht & medezeggenschap

Werknemer of ZZP-er, aflevering zoveel

Ons is door de Hoge Raad in 2020 - in het arrest X/Gemeente Amsterdam (ECLI:NL:HR:2020:1746) - geleerd dat de bedoeling van partijen geen rol speelt bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. In normaal Nederlands betekent dit: het maakt niet uit wat partijen afspreken t.a.v. een overeenkomst of wat partijen bedoelden te regelen, het is de praktijk die bepaalt of iemand een werknemer of een ZZP-er is. Partijen kunnen van de daken schreeuwen dat ze een overeenkomst van opdracht gesloten hebben, maar als ze zich feitelijk gedragen als werkgever en werknemer is er toch echt ‘gewoon’ sprake van een arbeidsovereenkomst. De praktische criteria om de beide overeenkomsten te onderscheiden kun je vervolgens vinden in ECLI:NL:HR: 2023:433, het Deliveroo-arrest. Eindelijk duidelijkheid. Eindelijk rust in de tent. Maar nee…

Lees verder
Ontslag op staande voet in een concernverband: het belang van de juiste werkgever
02 july 2024 Arbeidsrecht & medezeggenschap

Ontslag op staande voet in een concernverband: het belang van de juiste werkgever

Het ontslag op staande voet is voor de meeste mensen een tot de verbeelding sprekend onderwerp. Wat veel mensen zich echter niet (voldoende) realiseren, is dat het ontslag op staande voet moet worden aangemerkt als een “uiterst redmiddel” en dat de wet hieraan strenge eisen stelt. Deze strenge eisen worden door de wetgever gerechtvaardigd omdat het ontslag op staande voet een zeer ingrijpende maatregel is. De werknemer raakt immers met onmiddellijke ingang zijn baan en daarmee zijn salaris en andere arbeidsvoorwaarden kwijt.

Lees verder
Het tussentijds omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband: opletten geblazen!
01 july 2024 Arbeidsrecht & medezeggenschap

Het tussentijds omzetten van een tijdelijk dienstverband in een vast dienstverband: opletten geblazen!

Sinds 2022 kunnen werknemers hun werkgever vragen “om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden”. Als een werknemer zo’n verzoek doet, dan moet daar tijdig op worden gereageerd. Gebeurt dat niet, dan schrijft de wet voor dat het verzoek is ingewilligd.

Lees verder

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder!