Bouw & huisvesting

Bouw & huisvesting

Al een tijdje neemt de vraag in Nederland naar nieuwe woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructuur toe. Er is een groot tekort aan betaalbare (huur)woningen. Dit heeft geleid tot diverse kabinetsmaatregelen en nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de vernieuwde Omgevingswet, Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb), de Wet betaalbare huur, de Wet goed verhuurderschap, etc. Het speelveld voor projectontwikkelaars, aannemers en vastgoedbeleggers wordt steeds meer beïnvloed door wet- en regelgeving.  Dit kan soms lastig en onoverzichtelijk zijn en brengt vanzelfsprekend de nodige (juridische) uitdagingen met zich.

In ons Brancheteam Bouw & Huisvesting zitten advocaten die op de hoogte zijn van deze uitdagingen en dit speelveld goed overzien. Vanuit diverse specialismen ondersteunt ons Brancheteam Bouw & Huisvesting veel projectontwikkelaars, aannemers en vastgoedbeleggers die tegen uiteenlopende juridische uitdagingen lopen. Ons Brancheteam Bouw & Huisvesting staat u bij deze juridische uitdagingen graag bij met een goed advies of in een geschil of (gerechtelijke) procedure. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in projectontwikkeling, aanbestedingen, aan- en verkoop van onroerend goed, anterieure overeenkomsten, contractvorming, bouwrecht, huurrecht en omgevingsrecht.

Ontwikkelingen bouw
De groei in de branche wordt op kortere termijn wel beperkt door capaciteitsproblemen. Er is een tekort aan arbeid, materialen en beschikbare bouwlocaties. Daarmee stijgen de inkoopprijzen en vertraagt het bouwproces. Het goed inspelen op deze problemen zijn belangrijke uitdagingen. Ook blijft de vraag om innovaties in de bouw op het gebied van isolatie, verwarming en elektriciteit hoog. Zo zullen nieuwe woonwijken voortaan bijna uitsluitend gasloos worden gerealiseerd doordat de aansluitverplichting op het gasnet is vervallen.

Ontwikkelingen huisvesting
De woningmarkt is dynamisch, ook op het gebied van wet en regelgeving. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in diverse rechtsgebieden, waarmee u binnen de woningmarkt te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan vastgoed, huur/verhuur, arbeid en medezeggenschap. Wij beheersen niet enkel het juridische vak zoals het adviseren, onderhandelen en procederen, maar kennen en volgen tevens de ontwikkelingen binnen uw markt op de voet. Daardoor zijn wij in staat in brede zin en buiten de gebaande paden met u mee te denken in oplossingen in voorkomende problemen; of u nu corporatie, beheerder, vve of huurdersorganisatie bent.

Diverse belangen
Naast uw (financiële) belang in een bepaalde kwestie, zullen we zoveel mogelijk het belang van een goede relatie tussen de verschillende partijen in het vizier houden. Want in de huisvesting zijn er erg veel partijen betrokken die elkaar continu nodig hebben. Het heeft in zo'n omgeving dan ook weinig zin om een bepaald dispuut van een samenwerkingspartner te winnen, als je daarmee een goede verstandhouding verliest.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder!