Voor projectontwikkelaars

Voor projectontwikkelaars

Als projectontwikkelaar draagt u de taak en verantwoordelijkheid van de realisatie van een bouwproject. Deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met diverse risico’s. Er zal namelijk voortdurend sprake zijn van meerdere en conflicterende belangen. U dient dan ook rekening te houden met verschillende (juridische) aspecten die bij een bouwproject komen kijken. Zo zal er regelmatig contact onderhouden moeten worden met gemeenten, financiers, architecten, aannemers en uiteraard ook de eindgebruiker.

Ook op juridisch gebied zal u de nodige werkzaamheden moeten verrichten. Projectontwikkeling vraagt om specifieke kennis van de diverse rechtsgebieden. Denk daarbij aan bouwrecht, huurrecht maar ook contractenrecht. Er is immers vaak sprake van samenhangende of conflicterende belangen op het gebied van regelgeving, aanbestedingen, (ver)koop, huur en contracten. Veelal zullen daarvoor overeenkomsten met de betreffende partijen gesloten moeten worden. Dergelijke zaken dienen goed te worden afgestemd. Vanwege de diversiteit en complexiteit van projectontwikkeling is het voor de projectontwikkelaar raadzaam maatwerk te leveren, ook op juridisch vlak.

Neem contact met ons op