Voor makelaars

Voor makelaars

Als makelaar bent een u een belangrijke speler in de vastgoedsector. U adviseert, taxeert, brengt vraag en aanbod bij elkaar en niet zelden stelt u zelf de contracten op voor de vastgoedtransacties waarbij u betrokken bent. In de juridisering van onze samenleving, worden er steeds hogere eisen gesteld aan de dienstverlening door een makelaar.

Contracteren
Veel makelaars werken met standaardcontracten. Niet zelden moet echter van deze standaardbepalingen afgeweken worden, aangezien koper en koper dit wensen. Als deze partijen vervolgens geen juridische bijstand hebben, is het aan u om de bedoeling van de betrokken partijen duidelijk vast te leggen. Zeker bij de complexe(re) taxaties is dit geen simpele taak. Gelukkig beschikken de advocaten uit ons brancheteam over de juiste kennis en ervaring om u te ondersteunen bij het opstellen of redigeren van deze contracten.

Klachten
Makelaars zijn niet onderworpen aan een van overheidswege ingesteld tuchtrecht. Wel kunt u zich  vrijwillig onderwerpen aan een privaat tuchtrecht, door aangesloten te zijn bij een vak- of branchevereniging. Mocht u de pech hebben dat er een klacht tegen u wordt ingediend, zult u zich dus moeten verantwoorden ten overstaan van een private tuchtrechter. In dat geval staan wij u uiteraard bij in dit proces. Maar ook als een (ex-)cliënt meent dat u beroepsfout heeft begaan en de mogelijk geleden schade vergoed wil hebben kunnen wij u helpen. Onze advocaten hebben een ruime ervaring met de behandeling van beroepsaansprakelijkheidsprocedures en staan u graag bij in het afwenden van de claim.

Neem contact met ons op