IE/IT & privacyrecht

IE/IT &

Onze IE/IT & privacy specialisten geven binnen het juridische kader antwoord op privacy gerelateerde vragen en adviseren organisaties wat te doen om AVG compliant te worden en te blijven. Daarnaast weten zij hoe intellectuele eigendomsrechten op de juiste manieren veiliggesteld kunnen worden en zijn zij volledig thuis in de wereld van de informatietechnologie.

Voor U
Wij bedienen nationale en internationale ondernemingen van uiteenlopende aard en omvang met 'State of the Art' dienstverlening. Tot onze cliënten behoren softwareontwikkelaars en leveranciers, (landelijke) vervoersbedrijven, zorginstellingen (waaronder ziekenhuizen en laboratoria), retailbedrijven, productiebedrijven, (financieel) dienstverleners, overheidsorganisaties, fintech-ondernemingen, gameontwikkelaars en onderwijsinstellingen.

Informatietechnologie
Informatietechnologie maakt een groot deel uit van onze maatschappij. De ontwikkelingen gaan razendsnel en het is dus van belang dat u een specialist in de arm neemt die markt kent en op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Onze advocaten hebben naast passie voor IT(-recht), ook affiniteit met techniek. Hiermee bent u ervan verzekerd dat de specialist die naast u staat, de vertaalslag tussen IT en het juridische kan maken.

Intellectueel eigendom
Denk bij intellectuele eigendomsrechten aan het auteursrecht, portretrecht, naburige rechten, handelsnaamrecht, merkenrecht, modelrecht, databankenrecht, octrooien, oneerlijke handelspraktijken, bedrijfsgeheimen en domeinnamen. Deze rechten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de corporate identity van uw onderneming. Ze zijn van cruciaal en strategisch belang voor uw onderneming en bezitten dan ook een grote waarde. Wij adviseren hoe u uw intellectuele eigendom op de juiste manieren kunt beschermen en staan aan uw zijde als anderen daarop inbreuk maken. Ook kunnen wij u adviseren over het strategisch inzetten van uw intellectuele eigendomsrechten.

Privacy
Sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de maatschappij zich steeds meer bewust van (het belang van) privacy en het zorgvuldig (en veilig) omgaan met persoonsgegevens. Het risico dat een Autoriteit Persoonsgegevens kan handhaven en boetes opleggen als regels niet worden nageleefd, houdt veel ondernemers bezig.

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder!