Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Denk bij intellectuele eigendomsrechten aan het auteursrecht, portretrecht, naburige rechten, handelsnaamrecht, merkenrecht, modelrecht, databankenrecht, octrooien, oneerlijke handelspraktijken, bedrijfsgeheimen en domeinnamen. Deze rechten zijn een onlosmakelijk onderdeel van de corporate identity van uw onderneming. Ze zijn van cruciaal en strategisch belang voor uw onderneming en bezitten dan ook een grote waarde. Wij adviseren hoe u uw intellectuele eigendom op de juiste manieren kunt beschermen en staan aan uw zijde als anderen daarop inbreuk maken. Ook kunnen wij u adviseren over het strategisch inzetten van uw intellectuele eigendomsrechten.

Wij staan u graag bij met:

Contracten
Het opstellen en uitonderhandelen van contracten, waaronder:

 • Licentie- en franchiseovereenkomsten;

 • Distributieovereenkomsten;

 • Samenwerkingsovereenkomsten;

 • Overeenkomsten voor overdracht van intellectuele eigendomsrechten;

 • Geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s);

 • Escrow-overeenkomsten;

 • Algemene (inkoop en/of verkoop) voorwaarden / gebruiksvoorwaarden;

 • Promotie en reclame (o.a. kansspelen).

Advisering
Over welke (soorten) IE-rechten uw organisatie beschikt;

 • Op welke wijze u uw IE-rechten kunt beschermen;

 • Welke vereisten gelden voor het registreren van uw rechten

 • Hoe u risico’s van gebruik kunt beperken;

 • Hoe u kunt voorkomen dat u inbreuk maakt op de rechten van iemand anders;

 • Wat u moet doen als u een inbreuk constateert of zelf inbreuk maakt op iemand zijn rechten;

 • Hoe u kunt voldoen aan geldende wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van reclame en kansspelen.

Geschilbeslechting
Sommeren of reageren op sommaties in geval van (potentiële) inbreuk;

 • Sommeren of reageren op sommaties in geval van (potentiële) inbreuk;

 • Procederen op het gebied van inbreuken of bij nietigheidsprocedures;

 • Het voeren van oppositieprocedures bij merkregistratie;

 • Procedures bij de Reclame Code Commissie.

Meer informatie over intellectueel eigendom?