Sanctie & boete

Sanctie &

Bedrijven, instellingen en leidinggevenden worden steeds vaker geconfronteerd met toezicht en controle op de naleving van tal van ordeningswetten.

Onze specialisten hebben ruime ervaring in het bijstaan van (vermeende) overtreders en verdachten in dossiers en onderzoeken naar overtreding van economische wet- en regelgeving, met name op het gebied van milieu- en Arbowetgeving. Denk hierbij aan de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, de Waterwet, de Wet natuurbescherming, de Wet dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Meststoffenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, maar ook de Wet arbeid vreemdelingen.

Handhaving milieuwetgeving
Wordt u geconfronteerd met bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving op het gebied van het omgevingsrecht? Denk hierbij aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer of de Wet bodembescherming.

Wilbert van Eijk
staan voor u klaar

Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder!