Privacy

Privacy

Sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de maatschappij zich steeds meer bewust van (het belang van) privacy en het zorgvuldig (en veilig) omgaan met persoonsgegevens. Het risico dat een Autoriteit Persoonsgegevens kan handhaven en boetes opleggen als regels niet worden nageleefd, houdt veel ondernemers bezig.

Wij staan u graag bij met:

Contracten
Het opstellen en uitonderhandelen van contracten en stukken, waaronder:

 • Verwerkingsregisters;

 • Privacyverklaringen, zowel intern voor de organisatie als extern voor klanten en relaties;

 • Verwerkersovereenkomsten;

 • Privacybeleid, waaronder omgang met datalekken en verzoeken van betrokkenen;

 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen / DPIA’s;

 • Overeenkomsten inzake gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid;

 • Overeenkomsten voor overdracht van persoonsgegevens.

Advisering
Welke rol u in het kader van de AVG kunt innemen en wat voor u de beste keuze is;

 • Welke grondslagen u kunt gebruiken voor een verwerking;

 • Omgang met persoonsgegevens in geval van fusies, overnames, faillissementen en herstructureringen;

 • Hoe u uw organisatie AVG-compliant kunt maken (zie ook onze factsheet: Bent u AVG compliant?);

 • Omgang met en het melden van datalekken;

 • Het inrichten van privacybeleid in uw organisatie;

 • Hoe u kunt handelen in geval van onderzoeken door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP);

 • Over het al dan niet aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG);

 • Het uitvoeren van een DPIA;

 • Gebruik van nieuwe technologieën.

Geschilbeslechting
Hoe u aan verzoeken van betrokkenen kunt voldoen;

 • Omgang met en het afhandelen van geschillen met betrokkenen;

 • Procedures bij de rechter inzake gegevensbescherming en de rechten van betrokkenen;

 • Bezwaar maken tegen beslissingen van de AP of procederen tegen de AP.

Andersoortige werkzaamheden
Wij leveren op flexibele basis FG’s en FG-diensten;

 • Wij verzorgen cursussen en trainingen om uw medewerkers wegwijs te maken in het privacy-recht om risico’s op fouten te vermijden. Daarbij voldoet u meteen aan uw verplichting om uw personeel voldoende te informeren en op te leiden.

Wij helpen u graag met alles omtrent Privacyrecht