Mark Geurts is sinds 2006 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Onderneming & Contracteren, Aansprakelijkheid & Procespraktijk en Arbeid & Medezeggenschap.

Mark is pragmatisch en oplossingsgericht. Hij zal u snel en duidelijk uitleggen waar het op neerkomt. Zijn inlevingsvermogen en open, eerlijke karakter, stellen hem in staat u volmondig en zonder enige schroom bij te staan. Indien het tot een procedure komt dan zal Mark u met alle plezier bijstaan en ook alles uit de kast halen. Hoofdzakelijk houdt hij zich bezig met het adviseren en procederen over allerlei civielrechtelijke kwesties. Mark is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en het commercieel contractenrecht. Maar ook het arbeidsrecht wordt door hem in de volle breedte beheerst.

Mark is zeer sportief. Zo volleybalt en tennist hij regelmatig en zit hij vaak op de racefiets. De sport en de advocatuur komen bij elkaar in zijn functie als arbiter bij de Commissie van Beroep van de KNVB. Hij weet wat een topsporter drijft, maar kent ook de regels waar eenieder zich aan moet houden. 

Kort CV Mr M.A.C. Geurts

(Specialisatie)opleiding
> Grotius Onderneming & Aansprakelijkheid

Lidmaatschap
> Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Publiceert in
> Recycling Magazine Benelux (RMB) - auteur rubriek Recht & Regel

Nevenactiviteiten
> Arbiter bij Commissie van Beroep van de KNVB

Contact Mr M.A.C. Geurts

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ 's-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA 's-Hertogenbosch

Email
> m.geurts@vil.nl

Telefoon
> (088) 90 80 836  /  Fax (088) 90 80 600

Publicaties van Mr M.A.C. Geurts
Blogs van Mr M.A.C. Geurts

Breaking news: Asscher past WWZ aan

Gepubliceerd op 21-04-2016

Minister Asscher heeft vanochtend in een persconferentie een aantal aanpassingen van de Wet werk en zekerheid gepresenteerd. Ten aanzien van deze plannen heeft het kabinet al overeenstemming bereikt met de coalitiepartners en de sociale partners. Lees meer

Ontslag op staande voet onder de Wwz

Gepubliceerd op 27-07-2015

Met de invoering van de WWZ blijven zowel werknemer als werkgever ook na 1 juli 2015 bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden. Dit is het welbekende ‘ontslag op staande voet’. Toch verandert er wel wat omtrent de regeling. Lees meer

Zorginfrastructuur van VZVZ niet in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

Gepubliceerd op 29-07-2014

Per 1 januari 2012 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de verantwoordelijkheid voor het Elektronisch Patiëntendossier overgedragen aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen vindt dat de huidige zorginfrastructuur van VZVZ in strijd is met het recht op privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim van de huisarts. Lees meer

Wet Werk en Zekerheid een feit: Eerste Kamer neemt wet aan

Gepubliceerd op 10-06-2014

Naar aanleiding van het sociaal akkoord dat het kabinet en de sociale partners in april 2013 sloten, is een wetsvoorstel ingediend. Na de Tweede Kamer, heeft ook de Eerste Kamer de wet zojuist aangenomen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat de regering het ontslagrecht en de werkloosheidswet wenst aan te passen naar de eisen en wensen van de arbeidsmarkt van deze tijd. Ook wil zij oneigenlijk gebruik van de flexibele arbeid aanpakken. Lees meer