Pieter van Osch is advocaat sinds 2003 en vanaf 2017 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Clifford Chance en Latham & Watkins in Brussel en was hij op tijdelijke basis verantwoordelijk voor de mededingingsrechtpraktijk van Holland Van Gijzen. Pieter is lid van de sectie Mededinging & Aanbesteding. Daarnaast maakt hij deel uit van het brancheteam Gaming.

Voordat Pieter als advocaat te werk ging was hij bedrijfsjurist bij VION Food Group. De combinatie van zijn ervaring in het bedrijfsleven en als advocaat, stelt hem in staat de commerciële kant van een probleem te doorgronden en praktische oplossingen te bieden. Zowel als advocaat als bedrijfsjurist heeft Pieter veel ervaring opgedaan op het gebied van distributie- en samenwerkingsovereenkomsten, e-commerce en misbruik van machtspositie.

Pieter adviseert en vertegenwoordigt cliënten in bestuursrechtelijke en civiele procedures waarin het mededingingsrecht een centrale rol speelt. Daarnaast staat hij cliënten bij in procedures tegen toezichthouders zoals de ACM, de NZa en het Commissariaat voor de Media. Zijn specifieke expertise omvat kartelprocedures, clementieverzoeken en het indienen van klachten bij de ACM over het gedrag van concurrenten of leveranciers.

Pieter werkt veel samen met de advocaten van onze M&A praktijk bij het melden van fusies en overnames bij de ACM, NZa en buitenlandse mededingingsautoriteiten. Tenslotte helpt hij ondernemingen bij het trainen van hun in- en verkoopafdelingen en het opzetten van compliance programma’s om risico op een overtreding van de Mededingingswet te minimaliseren.

Kort CV Mr P.J.H.M. van Osch

(Specialisatie)opleiding
> Postgraduate diploma in economics for competition law (King’s College London)

Voormalige werkgevers
> Clifford Chance
> Latham & Watkins in Brussel
> VION Food Group

Lidmaatschap
> Vereniging voor Mededingingsrecht (RVvM)
> Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
> Vereniging Distributie- Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
> M&A in het Zuiden
> Dutch Games Association (DGA)

Publiceert in
> Mededingingsrecht in de Praktijk
> Journal of European Competition Law & Practice
> Tijdschrift voor Compliance

Nevenactiviteiten
> Pieter verzorgt regelmatig cursussen mededingingsrecht voor het Instituut voor Juridische Opleidingen.

Contact Mr P.J.H.M. van Osch

Bezoekadres
> Meerendonkweg 21, 5216 TZ ‘s-Hertogenbosch

Postadres
> Postbus 44, 5201 AA ’s-Hertogenbosch

Email:
> p.osch@vil.nl

Telefoon
> Tel (088) 90 80 847  /  Fax (088) 90 80 600

 

Blogs van Mr P.J.H.M. van Osch

Brancheteam Gaming kijkt terug op geslaagde Gamescom beurs

Gepubliceerd op 05-09-2018

Eind augustus reisde ons brancheteam gaming af naar de grootste gamebeurs van Europa: Gamescom. Met een beursoppervlakte van ruim 200.000 vierkante meter, was de Koelnmesse in Keulen de ideale locatie om de ruim 370.000 bezoekers te ontvangen. Onze partner, Dutch Games Association, was uiteraard ook van de partij. Deze brancheorganisatie voor de Nederlandse gaming industrie verzorgde alweer voor het negende jaar het Holland Pavilion. Daar wilden wij natuurlijk graag bij zijn. Lees meer

Het provisieverbod voor advocaten en online platforms – de ACM aan zet

Gepubliceerd op 30-04-2018

De Orde van Advocaten ontmoedigt het gebruik van online platforms door advocaten. Het zou de onafhankelijk in gevaar brengen en in strijd zijn met het provisieverbod. De ACM onderzoekt een klacht dat deze toepassing van het provisieverbod leidt tot strijd met het mededingingsrecht. De argumenten van de Orde overtuigen niet en verdienen een kritische blik van de ACM. Lees meer

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht

Gepubliceerd op 08-03-2018

De ACM legt regelmatig boetes op aan ondernemingen die in strijd handelen met het kartelverbod, maar ook opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers kunnen worden beboet. Dit kan oplopen tot een bedrag van 900.000 euro. Hoe kun je nu als onderneming voorkomen dat werknemers hun boekje te buiten gaan en daarmee niet alleen zichzelf, maar ook de onderneming, in gevaar brengen? Lees meer

Vecht een opgelegde sanctie van een toezichthouder aan met de sectie Sanctie & Boete

Gepubliceerd op 01-02-2018

Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een onderzoek door een toezichthouder zijn dat vaak spannende en onzekere tijden. Want weet u bijvoorbeeld precies wat u moet of kunt doen tijdens zo’n onderzoek en wat de gevolgen kunnen zijn? En zijn uw werknemers zich bewust van de risico’s en begrijpen zij wat wel en niet kan? De teamleden van de sectie Sanctie & Boete bieden u een duidelijk advies hoe u zich moet opstellen en hoe u een opgelegde sanctie kunt aanvechten. Lees meer

Nieuwe partner mededingingsrecht bij Van Iersel Luchtman Advocaten

Gepubliceerd op 02-06-2017

Vanaf 1 juni 2017 is Pieter van Osch als partner aangesloten bij Van Iersel Luchtman Advocaten te ’s-Hertogenbosch. Pieter is advocaat sinds 2003 en was voorheen werkzaam bij onder andere Clifford Chance, Latham & Watkins en HVG. Pieter adviseert en procedeert op alle vlakken van het mededingingsrecht. Binnen Van Iersel Luchtman wordt hij mede verantwoordelijk voor het praktijkgebied Mededinging en Aanbesteding. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (3)

Gepubliceerd op 22-02-2017

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Denk hierbij aan prijsafspraken, verdeling van de markt of een boycot van bepaalde afnemers of leveranciers. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken omdat het bijvoorbeeld leidt tot hogere prijzen. Op 25 januari 2017 is er een nieuwe wet aangenomen die het voor benadeelden makkelijker moeten maken om een schadevergoeding te krijgen. Lees meer

68 miljoen euro boete voor recyclingbedrijven voor overtreding van het kartelverbod

Gepubliceerd op 13-02-2017

De Europese Commissie heeft aan drie accurecyclingbedrijven flinke boetes opgelegd voor het maken van kartelafspraken. In totaal bedragen de geldboeten 68 miljoen euro. Er was nog een vierde bedrijf bij het kartel betrokken. Dit bedrijf kreeg echter geen geldboete opgelegd omdat zij het bestaan van het kartel aan de Commissie had gemeld. Hiermee ontliep dit bedrijf een geldboete van meer dan 38 miljoen euro. Lees meer

Boete taxiondernemingen voor overtreding kartelverbod van de kaart geveegd.

Gepubliceerd op 17-11-2016

De ACM heeft op 20 november 2012 aan de taxiondernemingen RMC en BIOS en de feitelijk leidinggevenden een boete opgelegd wegens overtreding van het kartelverbod. Tegen het boetebesluit gingen de ondernemingen in beroep. Op 13 oktober 2016 deed de rechtbank Rotterdam uitspraak. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (2)

Gepubliceerd op 20-10-2016

In een eerdere blog schreven we al eens over de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht. Ter herinnering: in 2014 zijn binnen Europa regels opgesteld voor schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht. Inmiddels is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat deze regels in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Hoe ziet deze richtlijn eruit? Lees meer

ACM kan hogere boetes opleggen

Gepubliceerd op 06-07-2016

Op 1 juli 2016 is de Wet verhoging boetemaxima in werking getreden. Met deze wet is het boetemaximum voor overtreding van de regels waar de ACM toezicht op houdt, waaronder het kartelverbod, verhoogd. Voor overtreding van het kartelverbod betekent dit het volgende. Lees meer

Nieuwe Wet Privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (1)

Gepubliceerd op 04-07-2016

Het mededingingsrecht verbiedt concurrentiebeperkende afspraken tussen ondernemingen. Een overtreding van dit kartelverbod kan schade veroorzaken die benadeelden van een inbreukpleger kunnen vorderen. Binnen Europa zijn verschillende initiatieven genomen om deze privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht te stimuleren. In 2014 is een richtlijn tot stand gekomen met maatregelen die moeten garanderen dat benadeelden daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. Bij de Tweede Kamer is op 8 juni een wetsvoorstel ingediend dat deze richtlijn in Nederlandse wetgeving moet omzetten. Lees meer

Mededinging sportartsen Alpe d’huZes vervalst

Gepubliceerd op 06-06-2016

De Stichting Alpe d’huZes wil vanaf 2013 dat de deelnemers sportmedisch gekeurd worden. Ze gaf deze opdracht aan de branchevereniging Federatie van Sportmedische Instellingen in Nederland (FSMI). De FSMI besloot vervolgens dat alleen haar leden tegen vaste prijzen de sportmedische keuringen voor de deelnemers mochten verrichten. Omdat een sportarts hierdoor werd verhinderd om keuringen te verrichten, spande hij een procedure aan bij de rechtbank. Het Gerechtshof oordeelde dat het besluit van de FSMI in strijd was met het kartelverbod. Hoe kwam het Gerechtshof tot dit besluit? Lees meer

ACM waarschuwt haven- en transportsector door een fikse kartelboete voor koel- en vrieshuizen op te leggen

Gepubliceerd op 18-04-2016

De ACM heeft een totale boete van 12,5 miljoen euro opgelegd aan vier koel- en vrieshuizen voor hun betrokkenheid bij een kartel. Koel- en vrieshuizen zijn een belangrijk tussenstation in de transport van levensmiddelen en zijn vooral te vinden op logistieke knooppunten zoals havens. Ondernemingen in de haven – en transportsector zijn dus gewaarschuwd! Lees meer

ACM beboet natuurlijke personen in Natuurazijn-kartel

Gepubliceerd op 29-09-2015

De ACM heeft aan twee producenten van natuurazijn flinke boetes opgelegd voor het maken van kartelafspraken. Daarnaast beboette ACM ook medewerkers van de bedrijven voor hun betrokkenheid bij het kartel. Opvallend is dat hier ook medewerkers tussen zitten die geen bestuurlijke functie hebben. Hoe kan dit? Lees meer

Misbruik machtspositie Videma?

Gepubliceerd op 16-09-2015

De rechtbank Rotterdam heeft op 26 augustus jl uitspraak gedaan in een geschil tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Videma. Videma bewaakt en stelt vertoningsrechten op tv-beelden voor de zakelijke markt beschikbaar. Het geschil ging over de door Videma aan NVZ vastgestelde tarieven voor de verkrijging van een licentie. Lees meer

Geen volwaardige joint venture, geen meldingsplicht ACM.

Gepubliceerd op 15-09-2015

Op 25 augustus heeft de ACM een informele zienswijze afgegeven. De vraag die centraal staat is de volgende. Brengen ondernemingen door het verkrijgen van gezamenlijke zeggenschap in een organisatie een volwaardige gemeenschappelijke onderneming tot stand? Oftewel, een volwaardige joint venture. Lees meer

Verplicht afspraken toetsen aan mededingingswet.

Gepubliceerd op 20-05-2015

Als ondernemer dient u de afspraken die u met uw afnemers en leveranciers maakt zelf te toetsen aan de Mededingingswet. Hieronder valt onder andere het kartelverbod en de groepsvrijstelling van de Europese Commissie. Voor ondernemingen geldt dus een zogenoemde “self-assessment”. Lees meer

Cao met minimumtarieven voor zelfstandigen kan botsen met het mededingingsrecht

Gepubliceerd op 04-02-2015

Het kartelverbod verbiedt besluiten van ondernemersverenigingen en afspraken tussen ondernemingen die de concurrentie kunnen beperken. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie valt een door de sociale partners gesloten cao niet onder het kartelverbod. Lees meer

Non-concurrentiebeding overeengekomen tussen twee concurrenten in strijd met het kartelverbod.

Gepubliceerd op 10-12-2013

De Hoge Raad heeft in een arrest van 25 oktober 2013 geoordeeld dat een non-concurrentiebeding opgenomen in een overeenkomst tussen twee (potentiële) concurrenten tot doel kan hebben de mededinging te beperken. Een dergelijke afspraak is dan ook in strijd met het kartelverbod zoals dit is opgenomen in de Mededingingswet. Lees meer