Metaal & Schroot

In 2010 werd zo’n 3,5 miljoen ton aan schroot en non-ferro metalen ingezameld. De metaalrecycling levert een belangrijke bijdrage aan het in de kringloop terugbrengen van afgedankte materialen, het verminderen van de CO2 uitstoot en het besparen van energie. Zo vergt het hersmelten van koper slechts 10% van de energie die anders nodig zou zijn geweest voor het winnen van koper uit erts. Bij aluminium bedraagt de besparing zelfs 95%. Met een recyclingpercentage van meer dan  80% levert de metaalrecyclingbranche een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving. Naast dat de sector een grote bijdrage levert aan de Nederlandse economie, helpt ze de grondstoffenschaarste aan te pakken.

IJzer
IJzererts wordt met een nuttig percentage ferro van slechts 20% als grondstof aangemerkt. IJzerschroot daarentegen, wordt met een nuttig percentage van meer dan 99%, als afval bestempeld. De (Europese)wetgever is namelijk van mening dat alle afgedankte metalen onder de afvalstoffen wet- en regelgeving dienen te vallen. Echter verdwijnen waardevolle recyclingstromen als (non)ferro metalen niet per definitie uit de kringloop. Dit omdat zij een positieve waarde vertegenwoordigen en een belangrijke grondstof zijn voor de vervaardiging van nieuwe metalen producten. Schroot en non-ferro metalen zijn waardevolle grondstoffen en geen afvalstoffen. Specifieke afvalstoffenwetgeving vormt daarom voor de metaalrecyclingbranche in de regel een administratieve belasting zonder toegevoegde waarde voor het milieu. Eind 2010 zijn door de Europese Commissie de criteria vastgesteld voor de "End-of-Waste" status van ijzer, staal en aluminium. Onder bepaalde voorwaarden worden deze metalen dan niet meer als afval beschouwd, maar als secundaire grondstof.

Specifieke uitdagingen voor Metaal & Schroot
Onze advocaten schrijven regelmatig blogs en publicaties die van belang zijn voor A&R bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verwerking van metaal en schroot.

   > De omgevingswet komt eraan
   > Tien jaar = tien jaar; uitspraak over de tijdelijke omgevingsvergunning
   > CPR en BRL: wat mag een privaat keurmerk nog regelen over bouwproducten? 
   > Arbeidsomstandighedenwet overtreden? Check de beleidsregels!
   > Boete van € 5.000.000 wegens onveilige situatie. Hoe veilig is uw bedrijf?
   > Tijdelijke omgevingsvergunning: let op valkuil bij eerder tijdelijk vergund project
   > Gewijzigde afvalstoffenregels in het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016
   > Het juridisch kader rond de afvalstoffenmakelaar
   > Geen vergunning nodig of toch wel?
   > Bij incident hulpdiensten én bevoegd gezag inschakelen?
   > De bestraffende overheid: de bestuurlijke strafbeschikking milieu
   > Programma Vang en Besluit omgevingsrecht
   > Kunnen gevaarlijke afvalstoffen het afvalstempel verliezen?