Publicatie

Bestuurdersaansprakelijkheid door turboliquidatie indien komt vast te staan dat bij ontbinding nog baten aanwezig waren

SMARTNEWZ - Appellant heeft BMI aansprakelijk gesteld voor geleden schade als gevolg van de ontbinding van de dochtervennootschap Central Buyers. BMI is rechtsopvolger van BMI Ltd. Kernvraag van het geding is of BMI als rechtsopvolger van BMI Ltd. en geïntimeerde 2 als bestuurders van Central Buyers onrechtmatig hebben gehandeld door de turboliquidatie van Central Buyers. Volgens het hof staat niet vast dat ten tijde van de liquidatie er nog baten aanwezig waren. Appellant krijgt de gelegenheid een bericht van de vereffenaar omtrent de actuele stand van zaken in de vereffening in het geding te brengen.

Datum
15-11-2016
Advocaat
Evers, Mr A.C.D.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht