Publicatie

Cessie- en verpandingsverboden: "niet kunnen" wil niet altijd zeggen dat overdracht ook echt niet kan!

JUTD - In dit artikel wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van cessie- en verpandingsverboden besproken, oftewel contractuele bedingen die tot doel hebben om onmogelijk te maken dat vorderingen op derden kunnen worden overgedragen of verpand. Het komt aan op een zeer nauwkeurige formulering, indien de bedoeling is dat vorderingen ook echt niet-overdraagbaar en/of niet-verpandbaar zijn.

Datum
17-11-2017
Advocaat
Smetsers, Mr F.F.A.
Vakgebied
Insolventie & Herstructurering, Onderneming & Contracteren
Download publicatie

 

Terug naar overzicht